34. zbor Don Bosca je skautským zborom, ktorý pôsobí v "bratislavských uličkách" už druhé desaťročie. Je súčasťou mládežníckej organizácie Slovenský skauting, ktorej úlohou je vychovávať deti a mladých ľudí k správnym morálnym hodnotám a ku vzťahu k prírode prostredníctvom hier a zážitkových aktivít. Tieto stránky slúžia ako na internú komunikáciu členov, tak aj na našu prezentáciu širokej verejnosti. V súčasnosti má náš zbor dva chlapčenské a jeden dievčenský oddiel s celkovým počtom členov okolo 75.
Sídlom zboru je malý paneláčik pri Štrkoveckom jazere v Bratislave, kde býva naša bývalá zborová vodkyňa, no tam by ste nás ťažko hľadali. Všetky družinovky (stretká) totiž prebiehajú na Trnávke (Bratislava - Ružinov), v priestoroch saleziánskeho strediska na Okružnej ulici. Máme tam aj vlastnú "Búdku", ktorá slúži ako sklad a klubovňa zároveň. Mapku a informácie o družinovkách nájdete v Kontakte.

 • Čo skauting ponúka ďeťom?

  Skutočných priateľov
  Sme partia mladých so spoločnými záujmami. Ceníme si skutočné priateľstvo, navzájom si pomáhame, spolupracujeme, rešpektujeme sa a uznávame jeden druhého. Vieme, že sa na seba môžeme vždy spoľahnúť. Mnohí už teraz dospelí skauti sú najlepšími priateľmi, ktorými sa stali v detstve.
  Hlboké zážitky
  Akcie, hry, súťaže a dobrodružstvá, ktoré si doteraz možno nezažil. Budeš sa nimi môcť pochváliť pred svojimi spolužiakmi a ešte dlho budeš hrdý, že si ich absolvoval. Jednoducho viac, ako ti ponúka bežný život po škole len s televízorom alebo nudou na ulici.
  Možnosť vyniknúť a uznanie
  V skautingu máš možnosť spoznávať samého seba, pracovať sa sebe, získať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. Skautingu ti dáva šancu prejaviť sa v čom si dobrý a zlepšovať sa s pomocou tvojich starších priateľov.
  Slobodu
  Dospelí ľudia v skautingu nie sú ani vojenskými dôstojníkmi ani učiteľmi. Sú to priatelia mladých ľudí, ktorí poznajú ich záujmy aj problémy, majú pre nich pochopenie a maximálne ich podporujú. Skauting je priestor pre tvoj slobodný rozvoj.
  Život v prírode
  V lete tábory, na jeseň netradičné športy, v zime lyžovačky, na jar vodácke splavy a medzitým výpravy do hôr, na chaty alebo len tak pod širák. Tak vyzerá rok nejedného skautského oddielu.
  Zažívame to, čo iní nie
  Každý rok sa uskutoční v rámci Slovenského skautingu  7 – 10 veľkých akcií pre dve tisícky mladých ľudí z celého Slovenska: Skautaký FODbalový turnaj v Bratislave, Biela Stuha v Banskej Štiavnici so zimnými športmi, rytierske slávnosti pri Bratislave, Kežmarku a Nitre, akcia Skautské Ponitrie s detektívnou zápletkou, survival akcia Skautský Antropoid pri Žiline, Etňatňa pri hrade Zborov, Skautský hudobný festival Soaré v Banskej Bystrici či Velocipéd – cykloexpedícia Spišskou Magurou…
  Mladí zažívajú niečo nové, nepoznané – na čo inde nemajú možnosti, alebo o tom nepočuli.
  Prevzaté z www.skauting.sk

 • Čo potrebuje vaše dieťa k skautingu?

  Koľko stojí členstvo v Slovenskom skautingu?

  Výška ročného registračného poplatku v roku 2021 je 15 EUR.  Tento poplatok zahŕňa poistenie a celý rad služieb a zliav, ktoré členovia dostávajú. Každá družina si po dohode s členmi môže navyše vytvoriť vlastný fond na cezročné aktivity, ktorého výška sa spravidla pohybuje do 10 EUR na člena.

  Okrem registrácie si členovia platia účastnícke poplatky na jednotlivé akcie (napr. tábory). Mnohé zbory znižujú alebo odpúšťajú registračné poplatky deťom zo sociálne slabších rodín, súrodencom v skautingu ai.

  Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci, takže poplatky zahŕňajú len tie najnevyhnutnejšie výdavky (cestovné na výlet, letné tábory od 8 do  12 € na os./deň a pod.).

  Celkové náklady člena Slovenského skautingu závisia aj od toho, či sa zboru podarilo získať grant alebo iný finančný príspevok na svoju činnosť, pomoc od rodičov či priaznivcov skautingu, vybaviť od samosprávy či inej inštitúcie symbolický nájom klubovne a.i.

  Vybavenie pre činnosť

  Bežné vybavenie radového člena tvorí skautská rovnošata (košeľa, šatka, nohavice, opasok…) a tábornícke potreby (spací vak, karimatka, obuv, vhodné – aj staršie oblečenie do prírody). Skautský kroj si môžete zakúpiť v skautských obchodoch, tábornícke vybavenie nakúpite v turistických, športových či outdoorových predajniach. Skautský vodca často pred nákupom poradí vhodnú výbavu a odporučí predajne s výhodným nákupom.

  Pre našich členov vydávame desiatky publikácií, časopisy a ponúkame rôzny skautský tovar (skautskú rovnošatu, šatky, nášivky, tričká). Objednať si ho môžete v Skautskom obchode scoutshop.sk.

 • Čo skauting ponúka ďeťom? – Bezpečnosť detí

  Skautský oddiel vedie dospelý člen Slovenského skautingu – skautský vodca. Musí byť morálne bezúhonný a spĺňať psychické aj fyzické predpoklady pre prácu s deťmi.

  Práca dospelých v skautskom hnutí je založená na dobrovoľnosti, avšak kladie na každého z nich zodpovednosť za kvalitný program, ako aj výchovu a bezpečnosť maloletých.

  V našom zbore aktívne pôsobí vyše 10 dospelých členov Slovenského skautingu, pričom väčšina z nich sa venuje priamo výchove detí a majú podľa potreby absolvovaný tréning zameraný na výchovu a vzdelanie lídrov v SLSK (radcovský kurz, líderská škola, vodcovská škola). Aby mohol viesť deti, musí absolvovať všetky bloky, pozostávajúce zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a.i.
  Každý z nich má samozrejme príslušné skúsenosti s prácou s deťmi, alebo svoje aktivity konzultuje so zodpovednou osobou.

Spolupracujeme a za podporu ďakujeme:

Slovenský skauting, ústredie
Saleziánske dielo na Trnávke
Bratislavská skautská rada
Ostatné skautské zbory
Mestská časť Ružinov

Fotograf a webdizajnér Peter Minárik www.dikobraz.sk