34. zbor Don Bosca je skautským zborom, ktorý pôsobí v "bratislavských uličkách" už druhé desaťročie. Je súčasťou mládežníckej organizácie Slovenský skauting, ktorej úlohou je vychovávať deti a mladých ľudí k správnym morálnym hodnotám a ku vzťahu k prírode prostredníctvom hier a zážitkových aktivít. Tieto stránky slúžia ako na internú komunikáciu členov, tak aj na našu prezentáciu širokej verejnosti. V súčasnosti má náš zbor dva chlapčenské a jeden dievčenský oddiel s celkovým počtom členov okolo 75.
Sídlom zboru je malý paneláčik pri Štrkoveckom jazere v Bratislave, kde býva naša bývalá zborová vodkyňa, no tam by ste nás ťažko hľadali. Väčšina družín totiž máva družinovky na Trnávke (Bratislava - Ružinov), v priestoroch saleziánskeho strediska na Okružnej ulici. Máme tam aj vlastnú "Búdku", ktorá slúži ako sklad a klubovňa zároveň. Mapku nájdete v Kontakte.

Termíny družinových stretnutí

Predškoláci (deti <6 rokov): pondelok od 16:00 do 17:00
Kung Fu Pandy (včielky 7-9 rokov): pondelok od 17:30 do 18:30
Včielky 5-7 rokov: utorok od 16:00 do 17:00
Aligátori (vĺčatá 9-13 rokov): streda od 16:00 do 17:00
Albatrosi (vĺčatá 7-9 rokov): streda od 17:30 do 18:30
Bobri (skauti 14-16 rokov): piatok od 15:00 do 16:00
Užovky (skauti 11-14 rokov): piatok od 16:00 do 17:00
Sovičky (skautky 13-16 rokov): piatok od 17:00 do 18:00
Čučoriedky (skautky 10-13 rokov): piatok od 17:00 do 18:00

 • Čo skauting ponúka ďeťom?

  Skutočných priateľov
  Sme partia mladých so spoločnými záujmami. Ceníme si skutočné priateľstvo, navzájom si pomáhame, spolupracujeme, rešpektujeme sa a uznávame jeden druhého. Vieme, že sa na seba môžeme vždy spoľahnúť. Mnohí už teraz dospelí skauti sú najlepšími priateľmi, ktorými sa stali v detstve.
  Hlboké zážitky
  Akcie, hry, súťaže a dobrodružstvá, ktoré si doteraz možno nezažil. Budeš sa nimi môcť pochváliť pred svojimi spolužiakmi a ešte dlho budeš hrdý, že si ich absolvoval. Jednoducho viac, ako ti ponúka bežný život po škole len s televízorom alebo nudou na ulici.
  Možnosť vyniknúť a uznanie
  V skautingu máš možnosť spoznávať samého seba, pracovať sa sebe, získať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. Skautingu ti dáva šancu prejaviť sa v čom si dobrý a zlepšovať sa s pomocou tvojich starších priateľov.
  Slobodu
  Dospelí ľudia v skautingu nie sú ani vojenskými dôstojníkmi ani učiteľmi. Sú to priatelia mladých ľudí, ktorí poznajú ich záujmy aj problémy, majú pre nich pochopenie a maximálne ich podporujú. Skauting je priestor pre tvoj slobodný rozvoj.
  Život v prírode
  V lete tábory, na jeseň netradičné športy, v zime lyžovačky, na jar vodácke splavy a medzitým výpravy do hôr, na chaty alebo len tak pod širák. Tak vyzerá rok nejedného skautského oddielu.
  Zažívame to, čo iní nie
  Každý rok sa uskutoční v rámci Slovenského skautingu  7 – 10 veľkých akcií pre dve tisícky mladých ľudí z celého Slovenska: Skautaký FODbalový turnaj v Bratislave, Biela Stuha v Banskej Štiavnici so zimnými športmi, rytierske slávnosti pri Bratislave, Kežmarku a Nitre, akcia Skautské Ponitrie s detektívnou zápletkou, survival akcia Skautský Antropoid pri Žiline, Etňatňa pri hrade Zborov, Skautský hudobný festival Soaré v Banskej Bystrici či Velocipéd – cykloexpedícia Spišskou Magurou…
  Mladí zažívajú niečo nové, nepoznané – na čo inde nemajú možnosti, alebo o tom nepočuli.
  Prevzaté z www.skauting.sk

 • Čo potrebuje vaše dieťa k skautingu?

  Koľko stojí členstvo v Slovenskom skautingu?

  Výška ročného registračného poplatku v roku 2017 je 10 EUR.  Tento poplatok zahŕňa poistenie a celý rad služieb a zliav, ktoré členovia dostávajú. Každý zbor si k registračnému poplatku môže stanoviť ešte svoj zborový príplatok na činnosť zboru. U nás táto čiastka predstavuje 5 EUR. To znamená, že ročné členské vychádza na 15 EUR za osobu.

  Okrem registrácie si členovia platia účastnícke poplatky na jednotlivé akcie (napr. tábory). Mnohé zbory znižujú alebo odpúšťajú registračné poplatky deťom zo sociálne slabších rodín, súrodencom v skautingu ai.

  Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci, takže poplatky zahŕňajú len tie najnevyhnutnejšie výdavky (cestovné na výlet, letné tábory od 7 do max. 10 € na os./deň a pod.).

  Celkové náklady člena Slovenského skautingu závisia aj od toho, či sa zboru podarilo získať grant alebo iný finančný príspevok na svoju činnosť, pomoc od rodičov či priaznivcov skautingu, vybaviť od samosprávy či inej inštitúcie symbolický nájom klubovne ai.

  Vybavenie pre činnosť

  Bežné vybavenie radového člena tvorí skautská rovnošata (košeľa, šatka, nohavice, opasok…) a tábornícke potreby (spací vak, karimatka, obuv, vhodné – aj staršie oblečenie do prírody). Skautský kroj si môžete zakúpiť v skautských obchodoch, tábornícke vybavenie nakúpite v turistických, športových či outdoorových predajniach. Skautský vodca často pred nákupom poradí vhodnú výbavu a odporučí predajne s výhodným nákupom.

  Pre našich členov vydávame desiatky publikácií, časopisy a ponúkame rôzny skautský tovar (skautskú rovnošatu, šatky, nášivky, tričká). Objednať si ho môžete v Skautskom obchode Totem: www.totemsro.sk

  Prevzaté z www.skauting.sk

 • Čo skauting ponúka ďeťom? – Bezpečnosť detí

  Skautský oddiel vedie dospelý člen Slovenského skautingu – skautský vodca. Musí byť morálne bezúhonný a spĺňať psychické aj fyzické predpoklady pre prácu s deťmi.

  Práca dospelých v skautskom hnutí je založená na dobrovoľnosti, avšak kladie na každého z nich zodpovednosť za kvalitný program, ako aj výchovu a bezpečnosť maloletých.

  V našom zbore aktívne pôsobí cca 12 dospelých členov Slovenského skautingu, pričom 6 z nich sa venujú priamo výchove detí a aspoň 6 majú absolvovanú vodcovskú lesnú školu – tréning zameraný na výchovu a vzdelanie dospelých lídrov v SLSK, ktorý podlieha kritériám MŠ SR. Aby mohol viesť deti, musí absolvovať všetky bloky, pozostávajúce zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti ai.
  Každý z nich má samozrejme príslušné skúsenosti s prácou s deťmi, alebo svoje aktivity konzultuje so zodpovednou osobou.

Spolupracujeme a za podporu ďakujeme:

Slovenský skauting, ústredie
Bratislavská skautská rada
Ostatné skautské zbory
CZŠaG sv. Vincenta de Paul Bachova ul.
Oratórium Dominika Savia Bratislava Trnávka
DOMKA – združenie salziánskej mládeže, stredisko Bratislava Trnávka

Fotograf a webdizajnér Peter Minárik www.dikobraz.sk


Zborový kariéristi


Hviezdny tím 34ky

Peter Minárik
ekonóm, fotograf

Peťo je aktívnym členom zboru od nepamäti. V minulosti bol dvorným šoférom 34ky. Momentálne má na starosti zborové financie. Určite by sa označil za studnicu nápadov, ktoré by mohol realizovať niekto iný. Stojí za mnohými kreatívnymi a zručnostnými aktivitami. Všetci si myslíme, že dobre fotí, no on to neprestajne popiera, a preto sa neustále snaží zlepšovať aj na skautských akciách. Väčšina detí si ho pamätá hlavne ako kuchára na táboroch, ale tomu je koniec. Posledný rok presedlal a stal sa z neho zdravotník. Uvidíme, aké ďalšie prekvapenia prinesie nový skautský rok.

fb: minarik.peto
g+: Peter Minárik
web: www.dikobraz.sk

Michal Kocián
hospodár, fundriser

Michal je zborový PR manažér, hospodár a fundraiser. S jeho pomocou sa nám každoročne darí zabezpečiť dostatok financií a materiálu na fungovanie zboru. Organizačne zastrešoval medzinárodný skautský „Fodbalový turnaj“ už od jeho vzniku, po dobu krásnych 10 rokov. Radi uvítame nejakú aktivitu v prospech nášho zboru aj v budúcnosti a tešíme sa na opätovnú podporu fundrisingom a technickou správou.

 

Jakub Kysela
zásobovač a šofér

Jakub (DžejKej) je dôležitou súčasťou zborového tímu. Skautingu sa venuje od roku 2000. Jeho výborné šoférske schopnosti a ochota pomáhať so všetkým, čo je potrebné, ho v posledných rokoch predurčili k funkcii hlavného zborového šoféra. Posledné táborové sezóny vykonáva úlohu hlavného zásobovača. Jeho nemecká presnosť a dispilína vo všetkom, čo robí, v nás vždy vzbudzujú obdiv.

fb: jakub.kysela