2 % z dane pre 34ku

Podporte, prosím, 2% z dane aktivity a projekty Slovenského skautingu, konkrétne 34. zboru Don Bosca Bratislava z Ružinovskej Trnávky. Umožníte nám skvalitniť výchovný, vzdelávací a zážitkový program detí a mládeže a realizovanie verejno prospešných projektov, ktorými zlepšíme aj Váš životný priestor.

Skauting má dlhoročnú tradíciu vo výchove detí a vedení k správnym hodnotám a plnohodnotnému uplatneniu sa v spoločnosti.

Základným pilierom skautingu sú dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj voľný čas, zručnosti a skúsenosti, pre dobro detí a mládeže, bez nároku na odmenu.

Ak Vás zaujala činnosť našej organizácie, využite možnosť a podporte nás kúskom seba – Vašimi dvoma percentami.

Na čo podporu využijeme?

 • Skvalitnenie programu;
 • Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie vedúcich skupín;
 • Skultúrnenie priestorov klubovne;
 • Zadováženie potrebného vybavenia;
 • Nižšie účastnícke poplatky na skautský tábor.

 • Postup pre FYZICKÉ OSOBY (ZAMESTNANCI), ktoré požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a my vám o tom vystavíme potvrdenie.

  4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%(3%) zaplatenej dane.

  5. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o prijímateľovi 2%(3%):

  Názov: Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca
  Právna forma: občianske združenie
  Adresa: Komárnická 2, 821 03 Bratislava – Ružinov
  IČO: 31797474

  6. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

  7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

  8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska***.

  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! 

  9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  Poznámky:

  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
  • Do kolónky ROK sa píše 2023.
  • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

 • Postup pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

  1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

  2. Vypočítajte si:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Ak ste ich odpracovali pre pre náš zbor, vystavíme vám potvrdenie o odpracovaných hodinách.

  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%(3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%(3%):

  Názov: Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca
  Právna forma: občianske združenie
  Adresa: Komárnická 2, 821 03 Bratislava – Ružinov
  IČO: 31797474

  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

  6. Riadne vyplnené daňové priznanie***

  a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  7.  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaných hodinách, ktoré vám vystavíme my alebo iná organizácia pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku prácu. (viď bod 2.b)

  8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa

  Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023.
  • Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

 • Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%:

  Názov: Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca
  Právna forma: občianske združenie
  Adresa: Komárnická 2, 821 03 Bratislava – Ružinov
  IČO: 31797474

  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

  5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

  6a). Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  6b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

  Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Zhrnutie

 • Do kolónky Rok sa píše 2023.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Za podporu ďakujeme.


Podporte nás cez DAJ NA TO

Daj na to! je program dlhodobého darcovstva na Trnávke, ktorý nám umožňuje udržiavať a rozvíjať činnosť jednotlivých zložiek Saleziánskeho diela na Trnávke.