2 % z dane pre 34ku

Podporte, prosím, 2% z dane aktivity a projekty Slovenského skautingu, konkrétne 34. zboru Don Bosca Bratislava z Ružinovskej Trnávky. Umožníte nám skvalitniť výchovný, vzdelávací a zážitkový program detí a mládeže a realizovanie verejno prospešných projektov, ktorými zlepšíme aj Váš životný priestor.

Skauting má dlhoročnú tradíciu vo výchove detí a vedení k správnym hodnotám a plnohodnotnému uplatneniu sa v spoločnosti.

Základným pilierom skautingu sú dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj voľný čas, zručnosti a skúsenosti, pre dobro detí a mládeže, bez nároku na odmenu.

Ak Vás zaujala činnosť našej organizácie, využite možnosť a podporte nás kúskom seba – Vašimi dvoma percentami.

Na čo podporu využijeme?

 • Skvalitnenie programu;
 • Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie vedúcich skupín;
 • Skultúrnenie priestorov klubovne;
 • Zadováženie potrebného vybavenia;
 • Nižšie účastnícke poplatky na skautský tábor.

 • Postup pre FYZICKÉ OSOBY (ZAMESTNANCI), ktoré požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a my vám o tom vystavíme potvrdenie.

  4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%(3%) zaplatenej dane.

  5. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o prijímateľovi 2%(3%):

  Názov: Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca
  Právna forma: občianske združenie
  Adresa: Komárnická 2, 821 03 Bratislava – Ružinov
  IČO: 31797474

  6. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

  7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

  8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska***.

  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! 

  9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  Poznámky:

  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
  • Do kolónky ROK sa píše 2022.
  • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

 • Postup pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

  1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

  2. Vypočítajte si:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Ak ste ich odpracovali pre pre náš zbor, vystavíme vám potvrdenie o odpracovaných hodinách.

  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%(3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%(3%):

  Názov: Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca
  Právna forma: občianske združenie
  Adresa: Komárnická 2, 821 03 Bratislava – Ružinov
  IČO: 31797474

  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

  6. Riadne vyplnené daňové priznanie***

  a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  7.  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaných hodinách, ktoré vám vystavíme my alebo iná organizácia pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku prácu. (viď bod 2.b)

  8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa

  Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.
  • Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

 • Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%:

  Názov: Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca
  Právna forma: občianske združenie
  Adresa: Komárnická 2, 821 03 Bratislava – Ružinov
  IČO: 31797474

  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

  5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

  6a). Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  6b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

  Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Zhrnutie

 • Do kolónky Rok sa píše 2022.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.
 • Viac informácií o poskytovaní 2 percent z dane ako aj podrobný postup nájdete na https://www.rozhodni.sk/

Za podporu ďakujeme.


Podporte nás cez DAJ NA TO

Daj na to! je program dlhodobého darcovstva na Trnávke, ktorý nám umožňuje udržiavať a rozvíjať činnosť jednotlivých zložiek Saleziánskeho diela na Trnávke.